caesenfr

Alba Andrea Divisió és la societat capçalera que representa el family office de la família Carandell, amb participacions a diferents empreses que actuen en àmbits i sectors molt diversos.
Neix amb la missió i la voluntat de participar en empreses a les quals pugui aportar el seu know-how i experiència, a més del suport financer necessari pel seu creixement i consolidació, sempre buscant els valors de la innovació, la sostenibilitat i el talent.

Notícies