caesenfr
És una empresa de serveis informàtics que es dedica principalment a la virtualització i a la implementació del “núvol” en els sistemes informàtics de les empreses.

Quopiam_AlbaAndrea_Manlleu